Under Covid-19 ingår inte frukost men det finns kompletterande varor att köpa för att göra sin egen frukost.