Under Covid-19 ingår inte frukost i priset. Det finns ett enklare utbud av varor som gäster kan köpa i Finns Kitchen.