WiFi är gratis på Hotel Finn och vi har förenklat det hela genom att inte ha någon kod. Det är bara att surfa!