Hotel Finn
Dalbyvägen 20B
224 60 Lund
046 280 63 00 - Följ oss på facebook och instagram @hotelfinnlund

info@hotelfinn.se