Hotel Finn
Dalbyvägen 20B
224 60 Lund
046 280 63 00 - Följ oss på facebook och instagram @hotelfinnlund

info@hotelfinn.se

Faktura-/postadress:

Hotel Finn                                     

Box 1136

221 04 Lund

Emailadress för faktura i pdf-format:

faktura@hotelfinn.se