Finn skall vara hotellet för gästen som uppskattar möjligheten att klara sig själv eller gillar att umgås och träffa nya kontakter i en skön och tillåtande atmosfär – ett hotell att leva i.

Företagets byggstenar och värderingar

1.1 Företagets värderingar

Värderingarna är övergripande uttryck för de grundläggande förhållningssätt som skall genomsyra vårt arbete inom hela företaget.

Ansvarstagande

Vi har ansvar att använda vår kunskap, information och möjlighet att fatta beslut för att aktivt främja företaget.

Ambassadörskap

Vi skall alltid genom gästorienterad servicekultur, stolthet och engagemang agera som positiva språkrör för företaget.

Utveckling

Vi skall kontinuerligt förbättras genom innovation, lyhördhet och omvärldsmedvetenhet.

Etik, moral och samhällsansvar

Vi följer lagar och förordningar samt medverkar aktivt till förbättringar i både samhälle och miljö. Vi agerar med respekt, öppenhet och ärlighet.

 

Skicka din spontanansökan till work@grandlundia.se