KONTAKTA HOTEL FINN

Hotel Finn
Dalbyvägen 20B
224 60 Lund
046 280 63 00 – Följ oss på facebook och instagram @hotelfinnlund

info@hotelfinn.se

Faktura-/postadress:

Hotel Finn
Box 1136
221 04 Lund

Emailadress för faktura i pdf-format:
faktura@hotelfinn.se